Sissel Uv
SFO ansvarlig. Spesped lærer.
Hanne Toldnes
Lærer ungdomstrinnet
David Nilsen
Assisterende rektor
Liv Kirsti Pedersen
Assistent
Tone M. Rehaug
Teamleder småskolen og kontaktlærer 1. og 2.klasse
Atle Sjaastad
Vaktmester
Håvard Pedersen
Lærer ungdomstrinn
Elin Moan
Spespedkoordinator
Marit Hvarregaard
Lærer ungdomstrinnet
Hamish Gray
IT og tekniskansvarlig, kontormedarbeider
Tina Berg
Teamleder mellomtrinnet og kontaktlærer 7.klasse
Dag Inge Dillan Eidem
Lærer mellomtrinn

Sider