Stian Kjølsvik
Lærer mellomtrinnet
Rolf Terje Pettersen
Kontaktlærer 8.klasse
Olav Heggvik
Rådgiver ungdomstrinnet
Harry Gilberg
Rektor
Kristin Aamot
Kontaktlærer 1. og 2.klasse
Berit Tennfjord
Teamleader ungdomstrinnet og kontaktlærer 10.klasse

Sider