Her er link til informasjonsbrosjyre for foreldre om nasjonaleprøver.

http://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/nasjonaleprover/nasjonal...