Vårtun Kristne Oppvekstsenter og Vårtun Barnehagen eies av Elihu-menigheten.  Menigheten er en selvstendig frimenighet.
Medlemmer til skolestyret utpekes av menighetens ledelse.

 

Skolens styre:

    Eimund Aamot, styreleder

    Ole-Martin Gustavsen, nestleder
    Andreas Valsø, medlem
    Ståle Gresdal, medlem
    Ragnhild Vik-Haugen, medlem
    Oddny Midtlyng Hoven, medlem
 

I tillegg har representanter for Levanger kommune, foreldre, tilsatte og elever møte- og uttalerett i skolens styre.

 

Administrativ ledelse for skolen:

    Harry Gilberg, rektor  

    David Nilsen, assisterende rektor
 

Barnehagens styre:
    Samme som skolens.

I tillegg har representanter for foreldre og tilsatte møte- og uttalerett i barnehagens styre.

 
Administrativ ledelse for barnehagen:
    Olga Thodesen, barnehagestyrer