Et kristent oppvekstsenter hvor alle kan oppleve
Guds kjærlighet og omsorg.

Et sted hvor hver enkelt,
ut fra sine egne forutsetninger,
får anledning til å utvikle seg
åndelig, fysisk, psykisk,
faglig og sosialt.