Elevbetaling

Vi ønsker ikke at elevbetaling skal være et hinder for å være elev hos oss. Ta kontakt med rektor hvis dere har vanskeligheter med betaling, så finner vi en løsning i felleskap. 

gjeldende priser for elever bosatt i Levanger kommune

Barneskolen Ungdomsskolen
1 barn kr. 820/mnd kr. 980/mnd
2 barn kr. 1320/mnd kr. 1480/mnd
3 eller flere kr. 1650/mnd kr. 1810/mnd

Gjeldende priser for elever bosatt utenfor Levanger kommune

Barneskolen Ungdomsskolen
1 barn kr. 330/mnd kr. 490/mnd
2 barn kr. 440/mnd kr. 600/mnd
3 eller flere kr. 495/mnd kr. 655/mnd