Spørsmål og svar

Må vi være medlem av en (bestemt) menighet?

Nei. På Vårtun har vi elever fra de fleste menighetene på Innherred. I tillegg har vi mange barn som ikke går i en menighet.

Kan barna komme på besøksdager?

Ja, vi vil gjerne at barna kommer på besøksdager. Ta kontakt så avtaler vi tidspunkt!

Går det skolebuss til Vårtun?

Ja. Våre elever har fri skoleskyss.

Kan barnet mitt begynne midt i et skoleår?

Ja, vi har løpende inntak.

Hva skjer hvis barnet mitt blir mobbet?

Vi har nulltoleranse mot mobbing. Som skole skal vi sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Vi følger Utdanningsdirektoratets råd. Snakk med oss dersom du er bekymret!

Må vi bo i Levanger?

Nei, våre elever kan også bo i Levangers nabokommuner.

Har dere SFO?

Ja, vi har SFO for 1. - 4. klasse både før og etter skoletid.

Hva koster SFO?

Helplass koster 1900,- mens halvplass koster 1450. I tillegg kommer en kostpris på 50,- pr. mnd.

Har du andre spørsmål? Spør oss!