Vårtun Kristne Oppvekstsenter holder til på Levangernesset. Vi har en barnehage med 33 barn og en grunnskole med 107 elever. 

Vi er et oppvekstsenter med høyt faglig og sosialt nivå hvor alle kan oppleve Guds kjærlighet og omsorg. Et sted hvor hver enkelt, ut fra sine egne forutsetninger, får anledning til å utvikle seg åndelig, fysisk, psykisk, faglig og sosialt. Skolen ble startet høsten 1995 under navnet Elihu kristne grunnskole. Den første tiden holdt skolen til i leide lokaler på Rinnleiret. Skolen har hatt tilhold flere steder, men i 1998 ble det flytting til dagens tilholdssted, nemlig Vårtun. 

Vårtun Kristne Oppvekstsenter skal:

 • Gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro.

 • Gi barna opplæring grunnfestet i Guds ord, og som legger til rette for at de får et personlig forhold til Jesus Kristus.

 • Avspeile Guds respekt for det enkelte menneske og gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet.

 • Gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse, styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk.

 • Ha et utadvendt forhold til samfunnet, til kultur og tradisjon, og gi elevene en forståelse av hva det vil si å være en del av et flerkulturelt samfunn.

På denne måten vil vi utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper.

I tillegg til barnehage- og skoledrift finner du også skolefritidsordning (SFO) ved oppvekstsenteret. Dette er et tilbud for 1.-4. trinn før og etter skoletiden.

Nullmobbing
Alle barn har rett til å ha det bra. Målet for oss på Vårtun Kristne Oppvekstsenter er nulltoleranse og en nullvisjon for mobbing. Les gjerne mer om nullmobbing Utdanningsdirektoratets side nullmobbing.no

 

ansatte ved Skolen

Harry Gilberg Rektor  hgilberg@vko.no

Harry Gilberg
Rektor

hgilberg@vko.no

David Nilsen Assisterende rektor  dnilsen@vko.no

David Nilsen
Assisterende rektor

dnilsen@vko.no

Tone M. Rehaug Teamleder småskolen og kontaktlærer 1.klasse  trehaug@vko.no

Tone M. Rehaug
Teamleder småskolen og kontaktlærer 1.klasse

trehaug@vko.no

Harald Prestvik Lærer småskolen og mellomtrinnet  hprestvik@vko.no

Harald Prestvik
Lærer småskolen og mellomtrinnet

hprestvik@vko.no

Ingeborg Bremnes Kontaktlærer 10.klasse  ibremnes@vko.no

Ingeborg Bremnes
Kontaktlærer 10.klasse

ibremnes@vko.no

Erlend Grimstad Spesialpedagog  egrimstad@vko.no

Erlend Grimstad
Spesialpedagog

egrimstad@vko.no

Marianne Gjerpe Nilsen Kontaktlærer 5.klasse  mgnilsen@vko.no

Marianne Gjerpe Nilsen
Kontaktlærer 5.klasse

mgnilsen@vko.no

Tommy Alvestad Vang Lærer småskolen  tvang@vko.no

Tommy Alvestad Vang
Lærer småskolen

tvang@vko.no

Kolbjørn Lie Kontaktlærer 5. klasse  klie@vko.no

Kolbjørn Lie
Kontaktlærer 5. klasse

klie@vko.no

Trond Berg Barne- og ungdomsarbeider  trondberg@vko.no

Trond Berg
Barne- og ungdomsarbeider

trondberg@vko.no

Sølvi Myklebust Lærer småskolen  shalseth@vko.no

Sølvi Myklebust
Lærer småskolen

shalseth@vko.no

May Gøril Christensen Lærer i kunst og håndverk  mgchristensen@vko.no

May Gøril Christensen
Lærer i kunst og håndverk

mgchristensen@vko.no

Reidun Danielsen Kontaktlærer 7.klasse  rdanielsen@vko.no

Reidun Danielsen
Kontaktlærer 7.klasse

rdanielsen@vko.no

Sissel Uv SFO ansvarlig. Spesped lærer.  suv@vko.no

Sissel Uv
SFO ansvarlig. Spesped lærer.

suv@vko.no

Liv Kirsti Pedersen Assistent  lkpedersen@vko.no

Liv Kirsti Pedersen
Assistent

lkpedersen@vko.no

Elin Moan Spespedkoordinator  emoan@vko.no

Elin Moan
Spespedkoordinator

emoan@vko.no

Dag Inge Dillan Eidem Lærer mellomtrinn  dieidem@vko.no

Dag Inge Dillan Eidem
Lærer mellomtrinn

dieidem@vko.no

Marit Hvarregaard Lærer ungdomstrinnet  mhvarregaard@vko.no

Marit Hvarregaard
Lærer ungdomstrinnet

mhvarregaard@vko.no

Hamish Gray IT og tekniskansvarlig, kontormedarbeider  hgray@vko.no

Hamish Gray
IT og tekniskansvarlig, kontormedarbeider

hgray@vko.no

Tina Berg Teamleder mellomtrinnet og kontaktlærer 6.klasse  tberg@vko.no

Tina Berg
Teamleder mellomtrinnet og kontaktlærer 6.klasse

tberg@vko.no

Rolf Terje Pettersen Kontaktlærer 9.klasse  rtpettersen@vko.no

Rolf Terje Pettersen
Kontaktlærer 9.klasse

rtpettersen@vko.no

Olav Heggvik Rådgiver ungdomstrinnet  oheggvik@vko.no

Olav Heggvik
Rådgiver ungdomstrinnet

oheggvik@vko.no

Kristin Aamot Kontaktlærer 2.klasse  kaamot@vko.no

Kristin Aamot
Kontaktlærer 2.klasse

kaamot@vko.no

Atle Sjaastad Vaktmester  asjaastad@vko.no

Atle Sjaastad
Vaktmester

asjaastad@vko.no

Berit Tennfjord Teamleader ungdomstrinnet og kontaktlærer 8.klasse  btennfjord@vko.no

Berit Tennfjord
Teamleader ungdomstrinnet og kontaktlærer 8.klasse

btennfjord@vko.no

Siri Sjaastad Jøraas Kontaktlærer 3.klasse

Siri Sjaastad Jøraas
Kontaktlærer 3.klasse

Julie Fikse Lærer  jfikse@vko.no

Julie Fikse
Lærer

jfikse@vko.no

Tania Grimstad Kontaktlærer 4.klasse  tgrimstad@vko.no

Tania Grimstad
Kontaktlærer 4.klasse

tgrimstad@vko.no

Maria Gilberg Barne- og ungdomsarbeider  mgilberg@vko.no

Maria Gilberg
Barne- og ungdomsarbeider

mgilberg@vko.no

Aina Aasen Assisstent  akaasen@vko.no

Aina Aasen
Assisstent

akaasen@vko.no

Kwel Columbus Lærling, barne- og ungdomsarbeider

Kwel Columbus
Lærling, barne- og ungdomsarbeider

Bård Strandly Assistent  bstrandly@vko.no

Bård Strandly
Assistent

bstrandly@vko.no

Pål-Jørn Hanssen Spesialpedagog  pjhanssen@vko.no

Pål-Jørn Hanssen
Spesialpedagog

pjhanssen@vko.no

Heidi Nervik Assistent  hnervik@vko.no

Heidi Nervik
Assistent

hnervik@vko.no

Hilde Gilberg Assistent

Hilde Gilberg
Assistent

Anne Irene Hagerup Assistent

Anne Irene Hagerup
Assistent

 

Styret

Leder: Eimund Aamot
Nestleder: Ole-Martin Gustavsen
Ståle Gresdal
Oddny Midtlyng Hoven
Asbjørn Hogstad
Ragnhild Vik-Haugen

I tillegg har representanter for Levanger kommune, foreldre, tilsatte og elever møte- og uttalerett i skolens styre. Vårtun Kristne Oppvekstsenter eies av Elihu-menigheten i Levanger.