Inntaksreglement

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle barn som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.