Populært med trafikk valgfag

 
MOPEDOPPLÆRING: Vårtun Kristne Oppvekstsenter tilbyr mopedopplæring til alle 10. klassinger.

MOPEDOPPLÆRING: Vårtun Kristne Oppvekstsenter tilbyr mopedopplæring til alle 10. klassinger.

 

Trafikk valgfag både motiverer og bidrar til gode holdninger blant elevene på ungdomstrinnet. Det viser en fersk forskningsrapport fra TØI.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på vegne av Trygg Trafikk nettopp sluttført en evaluering som viser at valgfaget i det store og hele fungerer slik det er tenkt ut fra intensjonen i læreplanen.

– Dette er veldig gledelig og resultatene sier mye om kvaliteten på opplæringen elevene får. Det som skjer i timene fungerer, enten det er i klasserommet eller med praktiske læringsøvelser ute. Det er ekstra positivt at dette er en samstemt tilbakemelding fra elevene og lærerne, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

Trygg ungdom

Valgfaget trafikk bidrar til at ungdommer blir bevisste og trygge trafikanter både som fotgjengere, syklister eller framtidige mopedister eller bilister. – Evalueringen viser at faget er med å skape gode holdninger blant en gruppe som ikke er mest kjent for å fokusere på sikkerhet og skaderisiko. Det er derfor viktig for oss at faget fungerer i tråd med formålet, og at det faktisk bidrar til bedre trafikkforståelse blant ungdom, sier Meisfjord.

Opplæring på Vårtun Kristne Oppvekstsenter

På Vårtun Kristne Oppvekstsenter tilbyr vi mopedopplæring i samråd med trafikalt grunnkurs som valgfag. Dette er et tilbud som blir gitt til alle våre 10. klassinger. Læreren i dette faget er Olav Heggvik.

 
Snopp Designbyrå